Mūsu rekvizīti

Nordic Industrial Building Supply SIA
PVN numurs: LV40203369275
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 18177
 Konts: Swedbank AS LV26HABA0551052077394